Græd ikke, barn

Ngũgĩ wa Thiong’os romandebut fra 1964 nu for første gang på dansk.

I 1950erne og -60ernes Kenya førte Mau Mau-oprørerne en intens guerillakrig mod det britiske kolonistyre – en strid, som i sidste ende ledte til Kenyas uafhængighed i 1963. Græd ikke, barn fortæller den bevægende historie om de konsekvenser, som oprøret og kampen for selvstændighed har for en enkelt familie.

Fortællingen følger Njoroge og hans opvækst i uafhængighedskrigens turbulente år. Hans højeste ønske er at starte i skole, for kun gennem uddannelse vil han få mulighed for at give sin familie et bedre liv. I begyndelsen går det godt, Njoroge viser sig lærenem og i sit stille sind udvikler hans fremtidsforestillinger om et bedre liv for familien sig til regulære frelserfantasier, og han kommer til at se sig selv som den, der skal redde Kenya fra undertrykkelse og genopbygge landet efter befrielsen.

Men som konflikten mellem oprørere og kolonistyrken optrappes og urolighederne i landet vokser, splittes familien, og Njoroge må klamre sig til sine forestillinger, mens det hjem han i barndommen så som en urokkelig enhed splintrer og det sikre fundament langsomt smuldrer under ham. En efter en suges først hans brødre, siden faren og Njoroge selv ind i en malstrøm af vold, usikkerhed og frygt. Drømmeren Njoroge har ikke noget svar når realiteterne presser sig på, men må se til i afmagt, mens det forjættede ’i morgen’, som han havde fæstet sin lid til, bliver en illusion.